M&S توسط مخالف تحقیق آکسفورد به “گرین شویی حماسی” متهم شد

مجله معماران
M&S توسط مخالف تحقیق آکسفورد به “گرین شویی حماسی” متهم شد

درگیری تلخ بر سر خیابان مارکس و اسپنسر آکسفورد پس از آن تشدید شد که سازمان میراث بریتانیا SAVE، رئیس غول خرده‌فروشی را به اظهارات “کاذب و افتراآمیز” و “سبزشویی در مقیاس حماسی” متهم کرد.

The post M&S ​​متهم به “Greenwashing حماسی” توسط رقیب تحقیق در خیابان آکسفورد اولین بار در مجله The Architects ظاهر شد.
صدمه خواهد زدمنبع