pH+ خانه روستایی در کنتز های ویلد را کامل می کند

پست pH+ خانه روستایی در کنتز های ویلد را کامل می کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
فران ویلیامزمنبع

مجله معماران
pH+ خانه روستایی در کنتز های ویلد را کامل می کند

تمرین pH+ مستقر در لندن این خانه خانوادگی 2 میلیون پوندی را در حومه کنت تکمیل کرده است