اندی هیگ از Grosvenor: “سواد کربن در تصمیمات اولیه طراحی وجود دارد”

مجله معماران
اندی هیگ از Grosvenor: “سواد کربن در تصمیمات اولیه طراحی وجود دارد”

پیش از یک مناظره با موضوع RetroFirst در اجلاس جهانی اکوسیتی این هفته، اندی هیگ، مدیر راه حل های مثبت آب و هوای گروسونور، درباره کار خود و نقش معماری بحث می کند.

The post اندی هیگ از گروسونور: “سواد کربنی در تصمیم گیری های اولیه طراحی وجود دارد” اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
صدمه خواهد زدمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا