طرح های اصلی Ebbsfleet Central East

مجله معماران
طرح های اصلی Ebbsfleet Central East

شرکت توسعه Ebbsfleet (EDC) به دنبال یک طراح ارشد برای یک سایت کلیدی در مرکز شهر است. [Deadline: 8 August 2022]پست نقشه های اصلی Ebbsfleet Central East اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع