مرکز هنری کارخانه منچستر OMA با 100 میلیون پوند بیش از بودجه

بر اساس اسناد رسمی، مرکز هنری Factory در منچستر که توسط معمار هلندی OMA طراحی شده است، قرار است حدود 100 میلیون پوند بیشتر از آنچه در ابتدا پیش بینی می شد هزینه داشته باشد.منبع