موزه طراحی شده توسط دیوید چیپرفیلد برای تعمیر سقف نشتی بسته می شود

مجله معماران
موزه طراحی شده توسط دیوید چیپرفیلد برای تعمیر سقف نشتی بسته می شود

موزه رودخانه و قایقرانی طراحی شده توسط دیوید چیپرفیلد قرار است حداقل به مدت شش ماه تعطیل شود تا امکان تعمیر فوری سقف ساختمان 25 ساله فراهم شود.The post موزه طراحی شده توسط دیوید چیپرفیلد برای تعمیر سقف نشتی بسته می شود اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
کیت یودمنبع