موزه کشتی وایکینگ، روسکیلد

مجله معماران
موزه کشتی وایکینگ، روسکیلد

موزه کشتی وایکینگ ها در Roskilde مسابقه بین المللی محدودی را برای مقر جدید 34 میلیون پوندی (288 میلیون کرون کرونه ای) برگزار می کند. [Deadline: 12 October 2022]The post موزه کشتی وایکینگ، راسکیلد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا