پشتیبان برای بازسازی کاونتری IKEA به عنوان مرکز هنری

متیو برل، دستیار کارگردان Buttress گفت: «این پروژه برجسته نه تنها خانه ای جدید و پیشرفته برای برخی از بزرگترین آثار هنری کشور ایجاد می کند، بلکه به افراد بیشتری در بریتانیا و در سراسر جهان اجازه می دهد تا با این مجموعه های مهم تعامل کنید.

CCCG همچنین امکان دسترسی عمومی را از طریق تورهای منظم و بازدید از مدرسه و تحقیقات از سایت در کرافت رود، که در سال 2007 ساخته شده و توسط Capita Ruddle Wilkinson ساخته شده است، می دهد.

مجموعه‌های متعلق به شورای هنر و شورای بریتانیا به عنوان بخشی از این طرح‌ها در زیر یک سقف گرد هم می‌آیند که «مرکزی جدید برای مراقبت و توزیع ملی و بین‌المللی مجموعه‌هایشان در یک مکان واحد» ایجاد می‌کند.

ما خوشحالیم که با شورای شهر کاونتری، همکارانش و تیم پروژه گسترده‌تر برای پیشبرد این برنامه‌های بلندپروازانه و ایجاد میراث فرهنگی ماندگار از سال کاونتری به عنوان شهر فرهنگ کار می‌کنیم.»

از زمان بسته شدن در جولای 2020، فروشگاه IKEA برای توسعه مجدد در نظر گرفته شده است. شورای شهر کاونتری این سایت را تصاحب کرد و باترس را برای تهیه پیشنهادات برای CCCG در سال 2021 پس از یک فرآیند مناقصه منصوب کرد.

اداره AJ100 پیشنهادهایی را برای بازسازی ساختمان خالی 50000 متر مربعی در یک انبار هنری و تأسیسات تحقیقاتی به نام دروازه فرهنگی مرکز شهر (CCCG) ارائه کرده است.

سازمان های درگیر در این پروژه عبارتند از: شورای شهر کاونتری، CV Life، شورای هنر انگلستان، شورای بریتانیا و دانشگاه کاونتری.

تیم طراحی شامل ESD، Eight Associates، DFC، Sandy Brown، Deloitte، Civic Engineers، Vertica و IJA است. Appleyard & Trew مشاور هزینه و مدیر پروژه پروژه است.منبع

تحریریه اخبار معماری آریانا