کتاب طرح: فیلیپ اچلز

طرح‌هایی که در اینجا بازتولید می‌شوند، فضای کوچکی را در یک پروژه بزرگ‌تر نشان می‌دهند که برای چهار سال بر افکار من تسلط داشته است. پروژه یک چالش و یک فرصت بود، من کاملاً آگاه بودم که ممکن است فقط یک بار اتفاق بیفتد و بنابراین فشار خود تحمیلی برای “درست کردن آن” گاهی اوقات طاقت فرسا بود.

فیلیپ اچلز

کتاب‌های طراحی من، علی‌رغم بهترین نیت‌هایم، خطی از یادداشت‌های جلسه و ابله هستند. با این حال، طراحی برای نحوه طراحی من بسیار مهم است – اما معمولاً روی تکه‌های گشاد کاغذ ردیابی و نه یک کتاب طراحی منظم.

ممکن است فقدان اعتقاد یا کمبود توانایی باشد، اما من می‌توانم از طریق دسته‌هایی از کاغذهای ردیابی در فرآیند طراحی سر در بیاورم. غالباً این شامل تکرار ساده یک طرح بارها و بارها تنها با کم ترین تنظیمات است.

منبع: فیلیپ اچلز

من هرگز دور نمی اندازم: اسکن و بایگانی هر صفحه این فرصت را فراهم می کند، در تمام زمان، به روش شناسی طراحی خود فکر کنید و پتانسیل وسوسه انگیز احیای ایده های قبلی را ارائه می دهد.

راه من از این طریق ترسیم (زیاد) و اعتماد به فرآیند تکراری طراحی بود. ورق‌های شفاف به‌دست‌آمده جذابیت زیبایی دارند، اما هر لایه نشان‌دهنده پستی است که در مسیر رسیدن به یک طرح کاملاً حل‌شده است.

طرح های خود را با ما در اینستاگرام به اشتراک بگذارید. ما را تگ کنید @architectsjournal و از #sketchbook استفاده کنیدمنبع